topbanner

Ιστορικό Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού

Thumbnail imageΗ ιστορία του Ζωολογικού Κήπου Λεμεσού  άρχισε το 1954, από ένα τυχαίο γεγονός. Μια Λεμεσιανή, η κυρία Γρηγοράσκου, είχε ένα πιθηκάκι στο σπίτι της με το οποίο διασκέδαζαν πολύ τα παιδιά της γειτονιάς της. Το χάρισε στο Δημαρχείο και τοποθετήθηκε στον Δημόσιο Κήπο, που τότε είχε μόνο κάποια πουλιά. Πολλοί Λεμεσιανοί χάρισαν διάφορα ζώα  για τον  πλουτισμό του ζωολογικού τμήματος του κήπου. Ένας Αμερικανός ο Τζων Γουίλκς έφερε και χάρισε ένα ελεφαντάκι που βρισκόταν στο ζωολογικό κήπο της Σιγκαπούρης. Το ονόμασαν Τζούλια και ήταν από τα αγαπημένα ζώα των παιδιών.

Ο Ζωολογικός Κήπος Λεμεσού δημιουργήθηκε το 1956  από τον Δήμαρχο κύριο Κώστα Παρτασίδη. Τα περισσότερα ζώα δόθηκαν δωρεάν από το εξωτερικό.

Ένα άρθρο από την εφημερίδα Παρατηρητής 20 Οκτωβρίου 1955. ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΗΠΟΣ  «Παρακολουθούμεν με μεγάλον ενδιαφέρον τον εξωραϊσμόν του Κήπου μας. Τεχνηταί λίμναι, παιδικός κήπος με παιχνίδια και ζωολογικός κήπος, αυτά είναι τα προαναγγελθέντα και εις το στάδιον κατασκευής. Το ενδιαφέρον του κοινού ήρχισε ήδη να εκδηλώνεται με τας δωρεάς που ήρχισαν εκ μέρους των συμπολιτών μας προς τον πλουτισμόν του Ζωολογικού Κήπου. Το παράδειγμα των ελπίζομεν ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι φιλοπρόοδοι πολίται, ώστε σύντομα  να καταρτισθή ένας άξιος λόγου ζωολογικός κήπος. Υποθέτομεν όμως επίσης ότι το Δημοτικόν Συμβούλιον θα προέβλεψεν και δια τα απαιτούμενα έξοδα που θα χρειασθούν δια την συντήρησην του εν λόγω κήπου, διαφορετικά πολύ φοβούμεθα ότι όσον εύκολον θα είναι να δημιουργηθή κάτι, άλλον τόσον εύκολον αν όχι ευκολώτερον θα δύναται να καταστραφή λόγω παραμελήσεως και μη επαρκούς πρόνοιας.»

Thumbnail imageΈνα άρθρο της εφημερίδας ΜΑΧΗ 11 Δεκεμβρίου 1961: Δωρεαί  προς τον Ζωολογικό Κήπο Λεμεσού.  « Ο Ζωολογικός Κήπος Λεμεσού επλουτίσθη εσχάτως με μίαν θήλειαν άρκτον, την οποίαν απέστειλεν η Εταιρεία Ζωολογικού Κήπου του Τελ Αβίβ. Επίσης ο εν λόγω κήπος έχει από τινός πλουτισθή με ένα μικρόν θήλυ ελέφαντα εκ του Ζωολογικού Κήπου της Σιγκαπούρης. Αμφότερα τα ανωτέρω ζώα αποτελούν δωρεάν προς τον Δήμαρχον Λεμεσού του εκ Καλιφορνίας  κ. Τζων Γουίλκς όστις ας σημειωθή ότι έκαμε και άλλας γενναίας δωρεάς προς τον ζωολογικό κήπον της Λεμεσού κατά το παρελθόν.»

 Άλλο άρθρο της εφημερίδας ΜΑΧΗ 5 Αυγούστου 1961. Νέαι δωρεαί προς  τον Ζωολογικό Κήπο της Λεμεσού. «Ο Ζωολογικός Κήπος της Λεμεσού επλουτίσθη εσχάτως με εν ζεύγος Ρακούνς, έν ζεύγος Όπόσσουμς και έν ζεύγος Κιγκατζού. Τα εν λόγω είδη είναι μικρά ζώα του γένους τών αρκτοειδών και απεστάλησαν δωρεάν υπό του Εθνικού Ζωολογικού Πάρκου του Ινστιτούτου Σμιθσόνιαν της Ουασιγκτώνος. Μεταξύ των ανωτέρω περιελαμβάνετο και εν ζεύγος Κοατιμούντις, το οποίον δυστυχώς, λόγω προφανώς των μεγάλων αποστάσεων και της καθηστερήσεως εις την άφιξιν των, έφθασαν νεκρά. Επίσης υπό της Εταιρείας Ζωολογικού Κήπου της Τελ Αβίβ απεστάλησαν χθές ως δωρεά της εν λόγω εταιρείας προς τον Ζωολογικόν Κήπον Λεμεσού διάφορα πτηνά μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται νανοειδή ορνίθια.» 

Άρθρο στην εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ , 12 Δεκεμβρίου 1961. Ο ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ. «Ο ζωολογικός κήπος της Λεμεσού, πλουτίστηκε τελευταία με μια θηλυκή αρκούδα την οποία έστειλε η εταιρεία του ζωολογικού κήπου του Τελ Αβίβ. Επίσης ένα θηλυκό ελέφαντα έστειλε ο ζωολογικός κήπος της Συγκαπούρης. Ας σημειωθεί ότι το ζωολογικό τμήμα του Δημοσίου Κήπου της πόλης μας προκαλεί μεγάλο ενδιαφέρο και καθημερινώς, ιδιαίτερα δε τα Σαββατοκυρίακα γεμίζει από πολύ κόσμο.»

 Άρθρο στην εφημερίδα ΧΑΡΑΥΓΗ από τον Κύπρο Τόκα 4 Ιουλίου 1965 Ο Ζωολογικός  Κήπος Λεμεσού. Να καταβληθεί προσπάθεια για περαιτέρω εμπλουτισμό του. « Ένα τμήμα του Δημοσίου Κήπου  Λεμεσού που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον μεγάλων και μικρών είναι ο δενδροφυτευμένος χώρος που ζει το βασίλειο των ζώων και των πτηνών – ο ζωολογικός κήπος. Πολλούς επισκέπτες ελκύει ο χώρος αυτός κατά τα απογεύματα των Κυριακών συνήθως. Μια προσπάθεια για περαιτέρω εμπλουτισμό του ζωολογικού κήπου με ζώα και πτηνά αναμφίβολα θα αυξήσει το ενδιαφέρον του κοινού. Ιδιαίτερα πολλοί εισηγούνται την εξασφάλιση ενός λιονταριού . Όπως είναι γνωστό ο ζωολογικός κήπος είναι ένα από τα πολλά αξιόλογα έργα του τέως εκλεγμένου Δημοτικού Συμβουλίου».

Άρθρο στην εφημερίδα  Αγώνας, 31 Ιανουαρίου 1968. Θα μεταφερθεί εις άλλον χώρον ο Ζωολογικός Κήπος. «Ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Παττίχης εις χθεσινάς δηλώσεις του προς τους αντιπροσώπους του Τύπου, είπεν ότι η Δημοτική Επιτροπή εξετάζει ωσαύτως την κατασκευήν Δημοσίου Κήπου επί κυβερνητικής  γης παρά το στρατόπεδον  Πολεμιδίων, εις το οποίον θα μεταφερθεί ο Ζωολογικός Κήπος της πόλεως».  

Thumbnail imageΑπό τα γραφόμενα στον τύπο και λεγόμενα από τον κόσμο  ο Ζωολογικός Κήπος την εποχή εκείνη    που ήταν    και ο μοναδικός στη Κύπρο ήταν πολύ ελκυστικός και επισκεπτόταν από πολίτες από όλο το νησί. Είχε αρκετά ενδιαφέροντα ζώα και πτηνά και ήταν προσιτός για όλους. Λόγω έλλειψης  παράδοσης,  εμπειριών και επαγγελματισμού στο τομέα των ζωολογικών κήπων  ήταν φανερό ότι ο ΖΚ  θα έπεφτε σε μαρασμό, φθορά και οι συνθήκες κράτησης των ζώων να είναι πλέον  ακατάλληλες.  Επίσης σημαντικός λόγος  της  παρακμής   και μη ανάπτυξης του ήταν και τα προβλήματα που προέκυψαν από την τούρκικη εισβολή και κατοχή της μισής Κύπρου. Στη δεκαετία του 1980 – 1990 με την ύπαρξη ζωοφιλικών οργανώσεων, με την  ενδυνάμωση των αισθημάτων των πολιτών για την ευημερία των ζώων και την ψήφιση νομοθεσίας και κανονισμών για την ευημερία των ζώων, άρχισαν οι διαμαρτυρίες  και πίεση από τις αρμόδιες αρχές, οργανώσεις και πολίτες για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης και φροντίδας των ζώων του ΖΚ.                

Thumbnail image Το 1990 επί δημαρχίας κ. Αντώνη Χατζηπαύλου, ο Δήμαρχος και  το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισαν την ανακαίνιση   του ΖΚ και ταυτόχρονα την προσπάθεια δημιουργίας  Νέου Ζωολογικού Κήπου στο Χαμηλό Δάσος των Πολεμιδιών.  Ο Δήμος Λεμεσού απέστειλε τον κτηνίατρο Λάμπρο Λάμπρου και τον αρχιτέκτονα –πολεοδόμο Μιχάλη Ιακωβίδη  από τις 16 Αυγούστου μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου 1990 σε 12 ΖΚ, στη Τσεχοσλοβακία σε 4 ΖΚ, στη Γερμανία σε  5 ΖΚ, στην Αγγλία σε 2 ΖΚ και στη Γαλλία σε 1 ΖΚ.   Σκοπός  του ταξιδιού ήταν για να γίνει δυνατή η ορθή σχεδίαση, οργάνωση και λειτουργία του υπό ανακαίνιση  υφιστάμενου ΖΚ αλλά και για τον ορθό προγραμματισμό του Νέου Ζωολογικού στο Δάσος των Πολεμιδιών. Σκοπό είχε επίσης την μελέτη και συζήτηση του τρόπου κατασκευής , της οργάνωσης και λειτουργίας των επισκεπτομένων Ευρωπαϊκών ΖΚ και τις συνθήκες διαβίωσης, διατροφής, φροντίδας και κτηνιατρικής περίθαλψης των ζώων.
Το 1993 έγινε η ανακαίνιση, έγιναν βελτιωτικά έργα,  έγιναν κάποιοι νέοι χώροι για να φιλοξενήσουν προσωρινά τα υφιστάμενα και τα νέα,  μικρά και μεγάλα ζώα, με την προϋπόθεση ότι σύντομα  θα μετακινούνταν  στο Νέο Εθνικό Ζωολογικό Πάρκο που προγραμματιζόταν να γίνει ταυτόχρονα. Τα εγκαίνια της ανακαίνισης  τέλεσε ο Υπουργός Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ. Κώστας Πετρίδης.  Τα ζώα που  υπήρχαν ήταν το ξακουστό ζεύγος των λιονταριών ο Σίμπα και η Μεσσαλίνα με τα 9 πολυαγαπημένα για το κοινό νεογέννητα λιονταράκια τους,  που μεγάλωσαν με μπιμπερό,  ένα γηραιό λιοντάρι,  ο ελέφαντας η Τζιούλια, μια λεοπάρδαλη που ήρθε από τσίρκο,  οι πίθηκοι βαβουίνοι, αγρινά, γύπες και άλλα πουλιά που βρίσκονταν όλα δίπλα από ένα δρόμο. Το 70% της έκτασης του ΖΚ ήταν ανεκμετάλλευτη. Υπήρχαν πυκνά δέντρα, έλη   και άγρια βλάστηση. 

Thumbnail image Το 1991 εισήχθηκαν 6 ελάφια και 14 παγώνια δωρεάν από τον Δήμο Ρόδου προς τον Δήμο  Λεμεσού. Το 1992 και 1993 εισήχθηκαν από το ΖΚ του Τελ Αβίβ και Ραματ Γκαν στρουθοκάμηλοι, πίθηκοι Λανγκούρ  (δωρεάν), αρκούδες  (δωρεάν), μία λεοπάρδαλη και ένα ζεύγος ζέβρες. Από ένα τσέχικο τσίρκο πήραμε ένα τίγρη αρσενικό. Δύο γαϊδούρια  αγοράσαμε από την Απαισιά και Ζωοπηγή και ασπρόμαυρες  κατσίκες από ένα άλλο τσίρκο.

Thumbnail imageΤο 1990 ήρθε  Τσέχος ειδικός  για ΖΚ  ing Wagner που παρουσίασε μελέτη τόσο για τον υφιστάμενο ΖΚ όσο και για τον προγραμματιζόμενο Νέο ΖΚ στα Πολεμίδια. Το 1991 με πρόσκληση του Δημάρχου κ.Α. Χατζηπαύλου  ήρθαν δύο ειδικοί για ΖΚ από την Τσεχία, ο διευθυντής του ΖΚ Λίμπερετς   ing. Josef  Janecek και ο αρχιτέκτονας   ing. Svancer. Επισκέφτηκαν τον προτεινόμενο χώρο για τη δημιουργία του Νέου ΖΚ στο χαμηλό δάσος των Πολεμιδιών. Σε δημοσιογραφική διάσκεψη που κάλεσε ο Δήμαρχος, οι ειδικοί παρουσίασαν   ολοκληρωμένη μελέτη και με ζώα που θα υπάρχουν στον Νέο ΖΚ.

Thumbnail image Κατά την περίοδο αυτή ο ΖΚ ίσως να ήτανε στις δόξες του. Από τη μια είχε ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του και από την άλλη είχαμε αρκετά μεγάλα ενδιαφέροντα ζώα όπως ήταν τα  11 λιοντάρια, οι τίγρεις, οι 5 λεοπαρδάλεις, οι αρκούδες, οι πίθηκοι, οι ζέβρες και οι στρουθοκάμηλοι. Το πιο αξιόλογο ήταν όμως τα γεννητούρια των ζέβρων, των λεοπαρδάλεων και πολύ περισσότερο των λιονταριών. Λόγω της απώλειας της πρώτης γέννας και μετά της μη κατάλληλης φροντίδας των νεογέννητων λιονταριών από τη λιονταρίνα Μεσσαλίνα , τα νεογέννητα αμέσως  μεταφέρονταν σε ειδικό χώρο και μεγάλωναν με ειδικό μείγμα γάλακτος, ορρού αίματος αλόγου, αυγού και βιταμινών.  Στη πρώτη προσπάθεια μετά τη δεύτερη γέννα είχε καλεστεί ειδικός για τα λιοντάρια από το Ζωολογικό Κήπο της Πράγας, μετά συνεχίσαμε με επιτυχία από μόνοι μας.( video) Ο ΖΚ είχε πολλούς επισκέπτες από όλη τη Κύπρο που ερχόντουσαν με τις οικογένειες τους για να δουν τα πανέμορφα λιονταράκια και να βγάλουν φωτογραφίες μαζί τους.

Thumbnail image Επί Δημαρχίας  Δρα Δημήτρη Κοντίδη συνεχίστηκαν κάποιες βελτιώσεις αλλά φάνηκε ότι οι χώροι για τα μεγάλα ζώα δεν ήταν αρκετά μεγάλοι για να καλύψουν τις ανάγκες και την ευημερία των ζώων. Για να σταματήσουμε την αναπαραγωγή των μεγάλων ζώων έχουν στειρωθεί όλα τα μεγάλα αιλουροειδή αρσενικά ζώα, λιοντάρι, τίγρης και λεοπάρδαλη. Λόγω  μη ικανοποιητικού χώρου κράτησης των λιονταριών ο Δήμος Λεμεσού απεφάσισε να στείλει 9 λιοντάρια στη Νότια Αφρική. Τα λιοντάρια συνοδεύτηκαν από τον κτηνίατρο Λάμπρο Λάμπρου ο οποίος παρέμεινε εκεί για δύο εβδομάδες και είχε συναντήσεις με την κυπριακή αδελφότητα .

Ο Δήμος Λεμεσού σε δημοσιογραφική διάσκεψη  εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση                        

Επίσης εφημερίδα της κυπριακής αδελφότητας του Γιοχάνεσμπουργκ γράφει τα ακόλουθα (Κείμενο 1 & Κείμενο 2)

Υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον από τους κυπρίους στη Ν Αφρική για το γεγονός αυτό με τα λιοντάρια αλλά και για την πρωτοφανή πρωτοβουλία τους για  σύσταση επιτροπής για να βοηθήσουν στη περισυλλογή χρημάτων, την  προσφορά υπηρεσιών από εμπειρογνώμονες και την εξεύρεση ζώων για τη  δημιουργία  του Νέου Εθνικού Ζωολογικού Πάρκου στη Λεμεσό. Επιστολή ημερ. 23/06/1997 από το Γενικό Πρόξενο κ. Αντώνη Τουμαζή στο Γιοχάνεσμπουργκ προς το Δήμαρχο Δρα Κοντίδη είναι ενδεικτική. (Κείμενο 3)

Στις 15 – 18/10/2001 μέσω της TAJEX επισκέφτηκε το ΖΚ ο αυστριακός εμπειρογνώμονας  Dr. Harald Schwammer και έκανε γραπτή μελέτη με συγκεκριμένες παρατηρήσεις και εισηγήσεις  με χρονοδιάγραμμα για τη βελτίωση του υφιστάμενου ΖΚ και βασικές αρχές για τη δημιουργία του Νέου Εθνικού Ζωολογικού Πάρκου.

Το 1998 με πρόσκληση του Δημάρχου Δρα Δημήτρη Κοντίδη ήρθε πάλιν ο Τσέχος ειδικός ing. Josef Janecek  ο οποίος έκανε νέα  μελέτη τόσο για τον υφιστάμενο όσο και για τον προγραμματιζόμενο Νέο ΖΚ.   Την ίδια περίοδο ο ΖΚ εμπλουτίστηκε με μία καμήλα από το πάρκο του Μαζωτού.

Thumbnail image Το 2000 εισήχθηκαν από το ΖΚ Βελιγραδίου δωρεάν 1 ζεύγος  μαύροι κύκνοι, αετοκουκουβάγιες, ακανθόχοιροι και μικρά καγκουρό. Είχε προηγηθεί στο ΖΚ εκδήλωση  οικονομικής βοήθειας προς τον Γιουγκοσλάβικο λαό. Αντιπροσωπεία του Δήμου Λεμεσού  απαρτιζόμενη από τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λεμονιάτη και τον κτηνίατρο Λάμπρο Λάμπρου  μετέβηκαν στο ΖΚ Βελιγραδίου και μετέφεραν την οικονομική βοήθεια. Πέρασαν χρόνια και το όραμα για τη δημιουργία νέου ζωολογικού κήπου    δεν είχε φως στον ορίζοντα. Σε σύσκεψη του Δημάρχου Δρ Κοντίδη με τον Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ Κωνσταντίνο Θεμιστοκλέους ακλουθώντας επίσκεψη στο ΖΚ και αργότερα με το Υπουργό Γεωργίας και Φυσικών Πόρων κ. Τίμη Ευθυμίου αποφασίστηκε να δημιουργηθεί επιτροπή δημιουργίας του Εθνικού Ζωολογικού Πάρκου    απαρτιζόμενη από τον κτηνίατρο Λάμπρο Λάμπρου , από εκπρόσωπο των κτηνιατρικών υπηρεσιών, εκπρόσωπο του Τμήματος Δασών, του Τμήματος Περιβάλλοντος και από άλλες κρατικές υπηρεσίες αν κρίνετε αναγκαίο να λάβουν μέρος. Η επιτροπή αυτή σκοπό είχε σκοπό να επιλέξει τον κατάλληλο χώρο δημιουργίας του Νέου Εθνικού Ζωολογικού Πάρκου  μεταξύ του Μερρά στο Ζακάκι, του  χαμηλού  δάσους των Πολεμιδιών , του χώρου στο δρόμο Φασούλας  και να κάνει εισηγήσεις. Επίσης δόθηκε εντολή στον οίκο Νικολαϊδης και συνεργάτες για να ετοιμάσει γραπτή μελέτη για αυτό το θέμα σε συνεννόηση με την επιτροπή.  Ο οίκος Νικολαϊδης με γραπτή μελέτη εισηγήθηκε τον χώρο στο δρόμο της Φασούλας ως τον καταλληλότερο χώρο.  Σε σύσκεψη με τον Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας ζητήθηκαν και δόθηκαν τα βιογραφικά  (CV)  εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό    για επιλογή ενός που θα έκανε τεχνοοικονομική μελέτη για το ΝΕΖΠ στη Φασούλα . Η μελέτη αυτή θα παρουσιαζόταν στο υπουργικό για έγκριση του κονδυλίου.

Thumbnail image Επιτυχημένες ήταν οι καθιερωμένες παιδικές γιορτές  σε συνεργασία με το Συνεργατικό Ταμιευτήριο, την εταιρία ΜΙLUPA και τα εστιατόρια  Mc Donalds. Στη τελευταία  γιορτή έλαβαν μέρος και τουρκοκυπριακά συγκροτήματα  και την επισκέφτηκε πλήθος κόσμου. Η γιορτή ήταν υπό την αιγίδα του Υπουργού Γεωργίας ,  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμη Ευθυμίου.


Επι Δημαρχίας κ. Ανδρέα Χρίστου επειδή  ο χρόνος περνούσε εις βάρος του ΖΚ διότι τίποτε συγκεκριμένο γινόταν  για το ΝΕΖΠ, αλλά ούτε και για τον υφιστάμενο μπορούσε να γίνει κάτι καλύτερο λόγο περιορισμένης έκτασης και πεπαλαιωμένων κατασκευών, οι εισηγήσεις των εμπειρογνωμόνων για τον υφιστάμενο ΖΚ πραγματοποιήθηκαν αλλά  το δεύτερο κομμάτι για το Νέο Εθνικό Ζωολογικό Πάρκο δεν γινόταν τίποτε στη πράξη εκτός από λόγια, έτσι αποφασίστηκε να φύγουν τα μεγάλα ζώα. Εκτός από τα λιοντάρια σε συνεργασία με την φιλοζωική οργάνωση Κιβωτός έφυγαν οι αρκούδες   στην Ουγγαρία, οι λεοπαρδάλεις για τη Νότια Αφρική,  ένα Ρακούν στην Ολλανδία και τελευταία οι ζέβρες στο Pafos Bird Park.

Ο Δήμαρχος κ. Αντρέας Χρίστου θέλοντας να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις  του κράτους  με το θέμα χρηματοδότησης  για τη δημιουργία του ΝΕΖΠ, επισκέφτηκε τον Υπουργό Γεωργίας  Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Μιχάλη Πολυνείκη. Το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν ότι ο κ. Δήμαρχος ανέφερε  στον κ. Υπουργό ότι ο υφιστάμενος ΖΚ δεν μπορεί άλλο να περιμένει, δεν είναι κατάλληλος ούτε αντιπροσωπευτικός, ο κόσμος δυσανασχετεί, οι κατασκευές δεν είναι σύγχρονες, δεν μπορεί να υιοθετήσει την οδηγία της  ΕΕ για ζώα σε ΖΚ, ούτε να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας. Για αυτούς  τους λόγους  θα προχωρήσει αμέσως στην βελτίωση και ανακατασκευή του σε ένα σύγχρονο ΖΚ με επιλεγμένα ζώα.   Η δημιουργία του ΝΕΖΠ θα απασχολήσει αργότερα αλλά παραμένει στους στόχους του Δήμου Λεμεσού και του κράτους.


Thumbnail imageΟ ΖΚ έκλεισε τον Μάιο του 2010. Μετά από συμφωνία με το Δήμο Λεμεσού έφθασε στη Κύπρο ο εμπειρογνώμονας για ΖΚ. Vladislav Jirousek ο οποίος ανάλαβε τον σχεδιασμό και την επί τόπου καθημερινή επίβλεψη της ανακατασκευής   του ΖΚ. Επίσης βοήθησε στην ανεύρεση των ζώων. Δύο χρόνια σκληρής  δουλειάς δημιουργήθηκε ένας  καλοφτιαγμένος,  σύγχρονος, εντυπωσιακός , πανέμορφος , ίσως από τους καλύτερους στο μέγεθος του στην Ευρώπη με πολύ ελκυστικά και ενδιαφέροντα ζώα.


Thumbnail imageΤα εγκαίνια τελέστηκαν την 1η Ιουνίου 2012 από το Δήμαρχο Λεμεσού κύριο Αντρέα Χρίστου στη παρουσία πολλών προσκεκλημένων. Καλεσμένη ήταν η διευθύντρια του ΖΚ Γιχλάβας κυρία Eliska Kubikova, η οποία χαιρέτισε το άνοιγμα του ΖΚΛ με τις καλύτερες ευχές και με τα καλύτερα λόγια για το ΖΚΛ.